Λίγα λόγια
για το σχολείο
μας


Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου ιδρύθηκε το έτος 1964

και η ίδρυσή του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 206, τεύχος Α΄, στις 10-11-1964.

Η εγκατάσταση στο νέο διδακτήριο έγινε στις 1-6-1989.

Πριν από την εγκατάσταση στο νέο διδακτήριο, το σχολείο στεγαζόταν

στο διδακτήριο της κ. Βασιλικής Δήμου, μαζί με το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου.

 
Λίγα λόγια | Εκπαιδευτικοί | Δραστηριότητες | Τα νέα μας | Που θα μας βρείτε
Σχεδιάστηκε από την Focus On Web - Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Βασίλης Γαλατσίδας