Ομιλία για την οικονομική κρίση

(2014-05-07 20:12:48)

 

 

 

Το πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλάζει και προσαρμόζεται στις επιταγές της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας οικονομίας των γνώσεων. Οι απαιτήσεις δηλαδή της κοινωνίας σήμερα εναποθέτουν την αποκτηθείσα γνώση στο βωμό της συνεχούς εξέλιξης και ανανέωσης, στόχος, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη δια βίου μάθηση.

Έχοντας ως πεποίθησή μας ότι ο ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης, ο οποίος εκφράζει την άποψή του και συμμετέχει δυναμικά στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας αλλά και στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής και επειδή αντιλαμβανόμαστε την επιμόρφωση των μαθητών, των αυριανών πολιτών, πάνω στις σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις ως μέρος της κοινωνικής μας αποστολής, οι εκπαιδευτικοί του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου, Βασιλική Κάντα και Βασίλης Γαλατσίδας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Europe StARTS, υλοποιήσαμε με τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ τάξης ένα project με τίτλο «Η οικονομική κρίση πάει στο σχολείο».

Το πρόγραμμα αποτέλεσε εργαλείο μάθησης μέσα από τη βιωματική προσέγγιση που αντιπαρατίθεται στη νοησιαρχία καθώς η μάθηση δεν είναι μια απλή μετάδοση γνώσεων, αλλά μια δημιουργική δραστηριότητα και μια δυναμική νοητικής αφομοίωσης που προκύπτει από τη δράση και τη συμμετοχή. Τέθηκε στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο μαθητής, όχι ως δέκτης προεπιλεγμένης γνώσης την οποία μεταδίδει ο εκπαιδευτικός, αλλά ως δημιουργός νέας γνώσης, ως ενεργητικός συμμέτοχος στις σχολικές δραστηριότητες εντός, αλλά και εκτός τάξης. Η συμμετοχή στα σχολικά δρώμενα μετατράπηκε από δυσάρεστη υποχρέωση σε ευχάριστη δραστηριότητα μέσα σε ένα κλίμα μάθησης που χαρακτηριζόταν από την αναζήτηση, την ελεύθερη έκφραση, τη δημιουργικότητα, την ενίσχυση της πρωτοβουλίας και την ενθάρρυνση της κριτικής προσέγγισης των ζητημάτων. Η μάθηση, μεταβλήθηκε έτσι από γραμμική σε διαδραστική, μη- γραμμική εκπαιδευτική διαδικασία, όπου οι μαθητές κινήθηκαν με ευελιξία ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και μορφές γνώσης.

Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά μας, μετεξελιχθήκαμε σε «εμψυχωτές» του προγράμματος συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης, όπου οι μαθητές μπορούν να μαθαίνουν ενεργώντας, με άμεση εμπλοκή τους σε δραστηριότητες που απαιτούν ανακάλυψη, ανάλυση και σύνθεση, εμπλουτίζοντας το ρεπερτόριο των διδακτικών μας τεχνικών με τη χρήση μεθόδων, όπως η οργανωμένη συζήτηση, η εργασία σε ομάδες, η τεχνική της ιδεοθύελλας, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις.

Στα πλαίσια του προγράμματος και της διδακτικής μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε ενσωματώνοντας στοιχεία προσωπικής ανάπτυξης, τα οποία ενισχύουν την αυτογνωσία και τη συνειδητοποίηση του σχολικού και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος από τους μαθητές, επιδιώχθηκε ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός ενδοσχολικής δράσης ενταγμένης στο σύνολο της σχολικής ζωής από την οποία αναδύεται η σύνδεση του σχολείου μας με τις ανάγκες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.

Κομβικό σημείο της στοχοθεσίας της δράσης, όπως μαρτυρά και ο τίτλος «Η οικονομική κρίση πάει σχολείο», ήταν η επιπλέον εκπαιδευτική ενημέρωση των μαθητών/τριών, οι οποίοι/ες βιώνουν ποικιλοτρόπως την κρίση και επηρεάζονται έμμεσα από αυτή. Πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό-έντυπο και πολυμεσικό- που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση των παιδιών, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση επαφή και συνεργασία με επιστημονικούς φορείς που έχουν αναπτύξει πληροφοριακό υλικό στο συγκεκριμένο αντικείμενο για να αποκτήσουν τα παιδιά το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο βιωματικά. Με αυτή τη συλλογιστική, την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 διοργανώθηκε στο χώρο του σχολείου μας μια ομιλία-εκδήλωση. Κατόπιν προσκλήσεως του κ. Ηλία Γεραρή, δ/ντή του 5ου Δημ. Σχολείου Κορίνθου, οι αξιότιμοι καθηγητές Κουτσούκης Νικήτας-Σπύρος και Φακιολάς Ευστάθιος από το τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τιμώντας μας με την παρουσία τους μίλησαν στα παιδιά για την ιστορία της οικονομικής κρίσης, τα αίτια που οδήγησαν τη χώρα μας στην παρούσα κατάσταση, τις συνέπειες και αποσαφήνισαν όρους, όπως: μνημόνιο, χρέος, ΔΝΤ, νομισματική ένωση, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολυπλοκότητα των διαστάσεων του θέματος. Ακολούθησε συζήτηση όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες έθεσαν τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους στους ομιλητές.

Στη συνέχεια, ως αποτέλεσμα της δράσης, τα παιδιά οδηγήθηκαν στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού, γράφοντας το δικό τους σενάριο στο σπίτι με θέμα την οικονομική κρίση. Επιπρόσθετα, για την επίτευξη του στόχου της δράσης δουλέψαμε στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας, όπου τα ίδια τα παιδιά μετέτρεψαν το σενάριο που δημιούργησαν σε μορφή κόμικς με τη βοήθεια του λογισμικού ComicStripCreator,.

Υιοθετήθηκε το μοντέλο της αυτοαξιολόγησης, της ετεροαξιολόγησης και της αξιολόγησης από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του project. Η υλοποίησή της πραγματοποιήθηκε με εποικοδομητική συζήτηση και ρουμπρίκες διαβαθμισμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αφορούσαν το βαθμό επίτευξης των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων, την απόκτηση δεξιοτήτων και τέλος την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

 
επιστροφή

 

 

 
Λίγα λόγια | Εκπαιδευτικοί | Δραστηριότητες | Τα νέα μας | Που θα μας βρείτε
Σχεδιάστηκε από την Focus On Web - Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Βασίλης Γαλατσίδας