το προσωπικό
του σχολείου
μας


Διευθυντής:                  Ζιάκας Ευάγγελος

Τάξη Α΄ :                     Σοφού Γεωργία                                                       

Τάξη Β΄ :                     Γατανή Αλεξάνδρα                       

Τάξη Γ'  :                     Γρηγορίου Κωνσταντίνος         

Τάξη Δ':                      Καφαντάρη Αθανασία                     

Τάξη Ε΄ :                     Γαλατσίδας Βασίλειος         

Τάξη ΣΤ΄:                    Σαράτσης Κωνσταντίνος             

Φ.Α. :                          Ηλίοπουλος Δημήτριος

Αγγλικά:                      Σενή Βασιλική            

Γαλλικά:                      Ελευθερίου Χρυσάνθη

Μουσική:                    Ορκοπούλου Πολυξένη

Πληροφορική:              Ρούσσινος Δημήτριος

Γερμανικά:                   Φάκλαρη Αρετή

Θεατρική Αγωγή:          Ξυπνητού Καλλιόπη

Εικαστικά:                   Τσέκενη Αγγελική

Παράλληλη Στήριξη:      Κατσιλίδης Δημήτριος      

 

 
Λίγα λόγια | Εκπαιδευτικοί | Δραστηριότητες | Τα νέα μας | Που θα μας βρείτε
Σχεδιάστηκε από την Focus On Web - Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Βασίλης Γαλατσίδας