το προσωπικό
του σχολείου
μας


Διευθυντής:     Παππάς Δημήτριος

Τάξη Α΄ :         Γατανή Αλεξάνδρα                                                        

Τάξη Β΄ :         Σοφού Γεωργία                         

Τάξη Γ'  :         Μαγκλάρα Χριστίνα            

Τάξη Δ':          Καφαντάρη Αθανασία                     

Τάξη Ε΄ :        Σαράτσης Κωνσταντίνος           

Τάξη ΣΤ΄:       Γαλατσίδας Βασίλειος              

Φ.Α. :            Ηλίοπουλος Δημήτριος

Αγγλικά:                       

Γαλλικά:       Βερισογλάκη Ευθαλία      

Μουσική:           

 
Λίγα λόγια | Εκπαιδευτικοί | Δραστηριότητες | Τα νέα μας | Που θα μας βρείτε
Σχεδιάστηκε από την Focus On Web - Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Βασίλης Γαλατσίδας