το προσωπικό
του σχολείου
μας


Διευθυντής:                  Ζιάκας Ευάγγελος

Τάξη Α΄ :                     Σοφού Γεωργία                                                 

Τάξη Β΄ :                     Μαγκλάρα Χριστίνα                    

Τάξη Γ'  :                     Γατανή Αλεξάνδρα          

Τάξη Δ':                       Καφαντάρη Αθανασία                    

Τάξη Ε':                       Γαλατσίδας Βασίλειος   

Τάξη ΣΤ΄:                    Σαράτσης Κωνσταντίνος               

Φ.Α. :                          Ηλιόπουλος Δημήτριος

Αγγλικά:                      Σενή Βασιλική            

Γαλλικά:                      Βερισογλάκη Ευθαλία

Μουσική:                    Ορκοπούλου Πολυξένη

Πληροφορική:             Ρούσσινος Δημήτριος

Γερμανικά:                  Αγγελοπούλου Ανατασία

Θεατρική Αγωγή:         Λαμπράκη Μαρία

Εικαστικά:                   Μάντζου - Σακελλαριάδου Αλεξάνδρα

Παράλληλη Στήριξη:     Καραμάνου Σοφία  

 

 
Λίγα λόγια | Εκπαιδευτικοί | Δραστηριότητες | Τα νέα μας | Που θα μας βρείτε
Σχεδιάστηκε από την Focus On Web - Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Βασίλης Γαλατσίδας